Szkolne eliminacje OTWP – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkolne eliminacje OTWP

Dnia 7 lutego 2019 roku odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięli w nim udział uczniowie klas: ITW, IITI, IBa, IBb. Konkurs trwał trzy jednostki lekcyjne w ramach zajęć z przedmiotu EDB. Składał się z części teoretycznej oraz praktycznej, która dotyczyła znajomości sprzętu pożarniczego. W związku z tym na plac szkolny przyjechał samochód z OSP Bojanowo.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

  • przewodniczący komisji – Bonifacy Skrzypczak,
  • członek – Agata Kubiak,
  • członek – Rafał Tomczyk.

Zmagania rozpoczęły się o godzinie 12.15. Uczestnicy otrzymali test złożony z 30 pytań, na którego rozwiązanie mieli 30 minut. Za każdą dobrą odpowiedź przyznawany był jeden punkt. Maksymalnie uczniowie mogli zdobyć 30 punktów. Następnie zebrano arkusze i komisja przeszła do osobnego pokoju, aby dokonać ich oceny.

O godzinie 13.30 podano wyniki testu i o 13.45 rozpoczął się II etap, który obejmował trzy pytania i polegał na praktycznym sprawdzeniu wiedzy oraz umiejętności. Uczestniczy losowali sprzęt, ich zadaniem było podanie jego prawidłowej nazwy oraz przeznaczenia i opisanie budowy. Można było otrzymać trzy punkty za prawidłową odpowiedź na jedno pytanie. Maksymalnie uczniowie mogli uzyskać z tej części 9 punktów.

Na zakończenie członkowie komisji podsumowali wyniki części teoretycznej oraz praktycznej i ogłosili wyniki:

  • I miejsce zajął Piotr Kwiecień,
  • II miejsce zajął Mikołaj Kasprzyk,
  • III miejsce zajęła Patrycja Nowak.

Te osoby będą reprezentowały szkołę w eliminacjach gminnych OTWP w dniu 28.02.2019 roku w GCKSTiR przy remizie OSP w Bojanowie. Serdecznie gratulujemy!