KOMUNIKAT – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

KOMUNIKAT

1.Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 4 września 2017 r. o godz. 9:00 w auli szkoły.
Uczniów klas pierwszych zapraszamy na spotkanie organizacyjne do sali A1 (parter-budynek główny) o godz. 8:30.
2.Pierwszy zjazd słuchaczy Szkół dla Dorosłych odbędzie się w drugi weekend września:
15.09. – zajęcia będą mieli słuchacze LO, a 16.09. – odbędą się zajęcia dla słuchaczy KKZ.