Wizyta w Centrum Wystawowo–Edukacyjnego w Gołaszynie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wizyta w Centrum Wystawowo–Edukacyjnego w Gołaszynie

W dniach 24 i 27 października uczniowie I klasy Technikum Weterynarii oraz słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego mieli okazję zapoznać się z pracą Centrum Wystawowo – Edukacyjnego w Gołaszynie. W pierwszej części wizyty Pani Halina Funka przedstawiła odmiany roślin ozimych zalecanych do uprawy w województwie wielkopolskim. Scharakteryzowała także choroby i szkodniki atakujące rzepak, oraz system monitorowania pojawiania się agrofagów w uprawach roślin rolniczych. Opowiedziała na czym polega praca badawcza ośrodka w Gołaszynie. Uczniowie i słuchacze mieli możliwość zobaczyć pomieszczenia laboratoryjnie oraz przekonać się jak z bliska (pod mikroskopem) wygląda szkodnik rzepaku – śmietka kapuściana. Następnie wszyscy udali się na poletka doświadczalno – wdrożeniowe, które są obsiane rzepakiem, jęczmieniem i żytem. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć, jak w praktyce wygląda kontrolowanie poletek, rosnących na nich roślin, stopnia porażenia roślin przez choroby oraz ocena obecności szkodników.

Beata Nowak