X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 21 marca, w ZSPT CKU w Bojanowie odbył się szkolny etap X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, do którego przystąpili uczniowie IV klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników. Organizatorami wydarzenia są Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, redakcja dwumiesięcznika „Magazyn Technologii Bezorkowych Bez Pługa”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Zwycięzcą etapu szkolnego został Michał Śledzianowski a uczestnikiem rezerwowym Maciej Strugała. Kolejny, centralny etap konkursu odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Beata Klupś