XLIV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

XLIV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

25 października 2019 r. odbył się szkolny etap XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych w naszym kraju. Organizatorem zmagań, które są współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej – teoretycznej i praktycznej,  jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Patronat nad Olimpiadą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska. Natomiast patronem medialnym została Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal agropolska.pl. Dlaczego warto wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych? Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Tego dnia  uczniowie technikum rolniczego oraz technikum weterynaryjnego zmagali się w trzech blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca oraz weterynaria.

Z każdego bloku do etapu okręgowego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

  • w bloku tematycznym „produkcja roślinna”  najwyższą ilość punktów uzyskał  uczeń kl. II TR, Fabian Becela oraz uczeń klasy I TR, Dawid Popielas,
  • w bloku tematycznym „produkcja zwierzęca” najwyższą ilość punktów uzyskał uczeń kl. II TR, Mateusz Snela, drugim finalistą został uczeń klasy II TR, Dawid Szczepański,
  • w bloku tematycznym „weterynaria” najwyższą ilość punktów uzyskały  uczennice kl. III TW: Aleksandra Cicha i Kinga Jakubowska.                 

Etap szkolny przeprowadziła komisja w składzie: Beata Klupś, Tadeusz Kędziora, Zbigniew Zawada.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.