XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Dnia 10 stycznia 2018 roku odbyła się XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, w naszej szkole przystąpiło do niej 39 uczniów. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością aktualności związanych z ekologią oraz środowiskiem przyrodniczym w Polsce i świecie.

Pytania dotyczyły także takich dziedzin jak: żywność i zdrowie, gospodarka rolna i leśna, hałas, promieniowanie, gospodarka odpadami.

Najlepszy wynik osiągnęła Natalia Stachowiak z klasy IB, drugie miejsce zajęła Weronika Dzikowska z klasy I TI, a trzecie Paweł Wyborski z klasy IB.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów, a także dziękuję wszystkim za udział.

Mariola Wojewoda