Zajęcia w terenie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Zajęcia w terenie

Dnia 19 maja słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych RL.03 i RL.16 wzięli udział w zajęciach terenowych, które odbyły się w zakładzie w Smolicach, należącym do spółki HR Smolice.
Na miejscu przybyłych przywitali Zastępca Dyrektora HR Smolice, pan inż. Sławomir Zagierski oraz Kierownik Działu Hodowli Kukurydzy, prof. dr hab. Józef Adamczyk.
Pan Sławomir Zagierski przedstawił historię pałacu i parku Smolnickiego oraz spółki HR Smolice, a następnie wraz z panem prof. Józefem Adamczykiem oprowadzili zebranych po pięknych, historycznych salach pałacu, w których można podziwiać uratowane z wojennej pożogi zabytkowe meble, pięknie zdobione ściany i sufity.
Po tej części wszyscy udali się w teren. Prof. dr hab. Józef Adamczyk, twórca kilkudziesięciu odmian mieszańcowych kukurydzy, omówił zasady pracy hodowlanej oraz pokazał poletka hodowlane i plantacje nasienne kukurydzy. Aby zapoznać się z zasadami przygotowania kwalifikowanego materiału siewnego do sprzedaży uczestnicy udali się do Rogożewa. Tam, główny agronom, mgr inż. Andrzej Belter, oprowadził przybyłych po zakładzie i przedstawił kolejne etapy prowadzące do przygotowania gotowych do sprzedaży nasion kukurydzy. Zebrani mieli możliwość obejrzenia olbrzymiej suszarni, urządzeń czyszczących, zaprawiających i pakujących. Wszyscy byli pod wrażeniem ogromnej, nowoczesnej hali magazynowej, która dzięki swej konstrukcji zapewnia właściwe warunki do przechowywania kwalifikowanego materiału siewnego, nie tylko kukurydzy, ale również innych roślin, których hodowlą zajmuje się spółka.
Ciekawostką niech będzie fakt, że spółka HR Smolice, która wszystkim rolnikom kojarzy się głównie z kukurydzą, zajmuje się również produkcją zwierzęcą – hodowlą bydła mlecznego i trzody chlewnej, o czym w Rogożewie osobiście przekonali się uczestnicy wyjazdu.
Zajęcia te pozwoliły słuchaczom poznać miejsca, gdzie „rodzą się” nowe odmiany roślin, które później rolnicy wysiewają na swoich polach.
opiekun Beata Nowak