ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO

W dniu 20 listopada uczniowie klas drugich naszej szkoły spotkali się z przedstawicielami 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Każdy z uczestników mógł dowiedzieć się, co zrobić, żeby zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, na czym polegają szkolenia i jakie są zadania „terytorialsów”. Mogli również zapoznać się z bronią przygotowaną specjalnie do ćwiczeń oraz z podstawowym wyposażeniem żołnierza. W oddziałach Wojska Obrony Terytorialnej mogą służyć żołnierze zarówno młodzi, energiczni jak i starsi, z dużym doświadczeniem życiowym oraz zawodowym. Ich hasło przewodnie brzmi:

ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO.

„Terytorialsi” świetnie znają teren lokalny i jego potrzeby, a ich głównymi zadaniami są:

  • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu), działania te mają na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika,
  • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji,
  • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego,
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni,
  • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Leszna za przybliżenie zagadnień dotyczących służby i poświęcony czas.