Archiwum – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

110 lat szkoły – Zjazd Absolwentów

 

Szanowni Absolwenci Koleżanki i Koledzy Kochani!

W czasie naszego zjazdu pozwoliłam sobie zbierać pieniążki, aby wspomóc najbardziej pokrzywdzone przez los dzieci ze Społecznej  Podstawowej Szkoły Specjalnej „Zakątek” w Poznaniu. Kolejny raz przekonałam się, że na „Bojanowiaków” można liczyć. Zebraliśmy dwa tysiące dwieście  złotych.

Wszystkim w imieniu dzieci za okazane serce serdecznie dziękuję.

Lucylla Cicha

ZADANIA FINANSOWE NIE SĄ MU OBCE

Uczniowie ZSPT CKU w Bojanowie po raz kolejny reprezentowali szkołę w VII edycji międzyszkolnego konkursu matematycznego „FACHOWIEC”, który odbył się 13 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Krzywiniu.

Celem konkursu jest zastosowanie praktycznych umiejętności matematycznych uczniów oraz motywowanie ich do aktywnego planowania rozwoju zawodowego. Uczestnikami byli przedstawiciele Zasadniczych Szkół Zawodowych z Leszna, Kościana, Przemętu, Nietążkowa, Bojanowa i Krzywinia. Naszą szkołę reprezentowali: Przemysław Popielas, uczeń II klasy oraz Kacper Klupsz, uczeń I klasy. Zestaw zadań konkursowych zawierał 25 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte, na których rozwiązanie przeznaczono 90 minut. Przemysław Popielas zajął w klasyfikacji ogólnej szóste miejsce, ale w kategorii zadań finansowych rozwiązał wszystkie 7 zadań poprawnie, zdobył maksymalną liczbę punktów i zajął I miejsce w tej kategorii, za co otrzymał w nagrodę torbę podróżną.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników za chęć udziału i gratulacje dla laureatów.

Agata Kubiak

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

W piątek 23 czerwca 2017 o godzinie 9.00 społeczność Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Bojanowie wraz z zaproszonymi gośćmi: Panią Naczelnik Oświaty Marią Wojtkowiak i Przewodniczącą Rady Rodziców Jolantą Dzikowską pożegnała rok szkolny 2016/2017.

 

Podczas uroczystości Pani Dyrektor Aneta Przybylska wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa i nagrody wyróżniającym się uczniom. Mury szkoły na zawsze opuścili uczniowie III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którą pożegnała Pani Dyrektor wraz z wychowawczynią, panią Izabelą Rychlik. Wicedyrektor Krzysztof Rogala pożegnał i wręczył świadectwa ukończenia szkoły słuchaczom IV semestru Policealnej Szkoły dla Dorosłych w zawodzie technik rachunkowości.

Na zakończenie nie zabrakło podziękowań dla rodziców i nauczycieli oraz życzeń udanych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

PIERWSZE POSIEDZENIE SEJMIKU MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W środę, 7 czerwca o godzinie 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, w którym udział wzięli uczniowie ZSPT CKU w Bojanowie, Karol Dzikowski i Filip Ostrowski. Warto zaznaczyć, że reprezentowali nie tylko naszą szkołę, ale także cały Powiat Rawicki. To ich prezentacja okazała się najlepsza i zostali wybrani przez komisję rekrutacyjną do reprezentowania naszego regionu na forum województwa.

Wszystko rozpoczęło się o godzinie 10.00 rejestracją uczestników, następnie odbyło się przygotowanie organizacyjne uczestników do sesji, a od godziny 12:00 do 16:00 miały miejsce obrady Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami działalności poszczególnych organów samorządu województwa. O Sejmiku Województwa jako regionalnym parlamencie mówiła jego Przewodnicząca Pani Zofia Szalczyk. Natomiast zadania regionalnego „rządu”, czyli Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawił Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak. Głos zabrał także Dyrektor Biura Heskiego Parlamentu Pan Peter Von Unryh, któremu bardzo spodobał się projekt Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, jednocześnie zauważył, że w Niemczech takie wydarzenie jeszcze nie miało miejsca. Gościem obrad był również Wicemarszałek Pan Wojciech Jankowiak.

Obrady były platformą wymiany przemyśleń i pomysłów między pokoleniami. Młodzież pracowała w niezależnych komisjach: Przedsiębiorczości, Środowiska, Kultury oraz Edukacji i Rodziny, których zadaniem było wypracowanie dezyderatów dotyczących tych aspektów życia społecznego. Każdy z uczestników otrzymał mandat radnego i miał prawo wyboru komisji, w której chce pracować. Nasi uczniowie wybrali komisje zgodnie ze swoimi zainteresowaniami: Karol – komisję Kultury, a Filip – komisję Edukacji i Rodziny. Wśród członków każdej komisji wybrany został przewodniczący, który później musiał podczas ogólnych obrad zaprezentować swoją sylwetkę i poglądy, by młodzieżowi radni w głosowaniu mogli wybrać przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących Sejmiku. Radni w komisjach wybierali również sekretarzy, którzy następnie odpowiadali za liczenie głosów.

Wyniki prac w poszczególnych komisjach zostały przedstawione podczas części plenarnej obrad. Młodzi uczestnicy zaprezentowali swoje postulaty, które zaowocowały uchwałą przedstawiającą „Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+”.

Podczas, gdy młodzież efektywnie pracowała nad postulatami, opiekunowie grup pod opieką Dyrektora Kancelarii Sejmiku Pana Ryszarda Taciaka mieli możliwości zwiedzenia Urzędu Marszałkowskiego, wejścia do niektórych departamentów i gabinetu Pani Przewodniczącej. Opiekunowie grup mogli uczestniczyć w obradach plenarnych Sejmiku, natomiast nie mogli brać udziału w posiedzeniach komisji.

Na zakończenie obrad każdy młody radny otrzymał z rąk Pani Zofii Szalczyk zaświadczenie o udziale w Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego oraz pamiątkowe gadżety.

Młodzież naszej szkoły wróciła zmęczona, ale zadowolona, gdyż ich życie wzbogaciło się o kolejne nowe doświadczenie.

Lucyna Kotlarczyk