Archiwum – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

110 lat szkoły – Zjazd Absolwentów

 

Szanowni Absolwenci Koleżanki i Koledzy Kochani!

W czasie naszego zjazdu pozwoliłam sobie zbierać pieniążki, aby wspomóc najbardziej pokrzywdzone przez los dzieci ze Społecznej  Podstawowej Szkoły Specjalnej „Zakątek” w Poznaniu. Kolejny raz przekonałam się, że na „Bojanowiaków” można liczyć. Zebraliśmy dwa tysiące dwieście  złotych.

Wszystkim w imieniu dzieci za okazane serce serdecznie dziękuję.

Lucylla Cicha

ZADANIA FINANSOWE NIE SĄ MU OBCE

Uczniowie ZSPT CKU w Bojanowie po raz kolejny reprezentowali szkołę w VII edycji międzyszkolnego konkursu matematycznego „FACHOWIEC”, który odbył się 13 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Krzywiniu.

Celem konkursu jest zastosowanie praktycznych umiejętności matematycznych uczniów oraz motywowanie ich do aktywnego planowania rozwoju zawodowego. Uczestnikami byli przedstawiciele Zasadniczych Szkół Zawodowych z Leszna, Kościana, Przemętu, Nietążkowa, Bojanowa i Krzywinia. Naszą szkołę reprezentowali: Przemysław Popielas, uczeń II klasy oraz Kacper Klupsz, uczeń I klasy. Zestaw zadań konkursowych zawierał 25 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte, na których rozwiązanie przeznaczono 90 minut. Przemysław Popielas zajął w klasyfikacji ogólnej szóste miejsce, ale w kategorii zadań finansowych rozwiązał wszystkie 7 zadań poprawnie, zdobył maksymalną liczbę punktów i zajął I miejsce w tej kategorii, za co otrzymał w nagrodę torbę podróżną.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników za chęć udziału i gratulacje dla laureatów.

Agata Kubiak

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

W piątek 23 czerwca 2017 o godzinie 9.00 społeczność Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Bojanowie wraz z zaproszonymi gośćmi: Panią Naczelnik Oświaty Marią Wojtkowiak i Przewodniczącą Rady Rodziców Jolantą Dzikowską pożegnała rok szkolny 2016/2017.

 

Podczas uroczystości Pani Dyrektor Aneta Przybylska wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa i nagrody wyróżniającym się uczniom. Mury szkoły na zawsze opuścili uczniowie III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którą pożegnała Pani Dyrektor wraz z wychowawczynią, panią Izabelą Rychlik. Wicedyrektor Krzysztof Rogala pożegnał i wręczył świadectwa ukończenia szkoły słuchaczom IV semestru Policealnej Szkoły dla Dorosłych w zawodzie technik rachunkowości.

Na zakończenie nie zabrakło podziękowań dla rodziców i nauczycieli oraz życzeń udanych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

PIERWSZE POSIEDZENIE SEJMIKU MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W środę, 7 czerwca o godzinie 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, w którym udział wzięli uczniowie ZSPT CKU w Bojanowie, Karol Dzikowski i Filip Ostrowski. Warto zaznaczyć, że reprezentowali nie tylko naszą szkołę, ale także cały Powiat Rawicki. To ich prezentacja okazała się najlepsza i zostali wybrani przez komisję rekrutacyjną do reprezentowania naszego regionu na forum województwa.

Wszystko rozpoczęło się o godzinie 10.00 rejestracją uczestników, następnie odbyło się przygotowanie organizacyjne uczestników do sesji, a od godziny 12:00 do 16:00 miały miejsce obrady Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami działalności poszczególnych organów samorządu województwa. O Sejmiku Województwa jako regionalnym parlamencie mówiła jego Przewodnicząca Pani Zofia Szalczyk. Natomiast zadania regionalnego „rządu”, czyli Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawił Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak. Głos zabrał także Dyrektor Biura Heskiego Parlamentu Pan Peter Von Unryh, któremu bardzo spodobał się projekt Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, jednocześnie zauważył, że w Niemczech takie wydarzenie jeszcze nie miało miejsca. Gościem obrad był również Wicemarszałek Pan Wojciech Jankowiak.

Obrady były platformą wymiany przemyśleń i pomysłów między pokoleniami. Młodzież pracowała w niezależnych komisjach: Przedsiębiorczości, Środowiska, Kultury oraz Edukacji i Rodziny, których zadaniem było wypracowanie dezyderatów dotyczących tych aspektów życia społecznego. Każdy z uczestników otrzymał mandat radnego i miał prawo wyboru komisji, w której chce pracować. Nasi uczniowie wybrali komisje zgodnie ze swoimi zainteresowaniami: Karol – komisję Kultury, a Filip – komisję Edukacji i Rodziny. Wśród członków każdej komisji wybrany został przewodniczący, który później musiał podczas ogólnych obrad zaprezentować swoją sylwetkę i poglądy, by młodzieżowi radni w głosowaniu mogli wybrać przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących Sejmiku. Radni w komisjach wybierali również sekretarzy, którzy następnie odpowiadali za liczenie głosów.

Wyniki prac w poszczególnych komisjach zostały przedstawione podczas części plenarnej obrad. Młodzi uczestnicy zaprezentowali swoje postulaty, które zaowocowały uchwałą przedstawiającą „Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+”.

Podczas, gdy młodzież efektywnie pracowała nad postulatami, opiekunowie grup pod opieką Dyrektora Kancelarii Sejmiku Pana Ryszarda Taciaka mieli możliwości zwiedzenia Urzędu Marszałkowskiego, wejścia do niektórych departamentów i gabinetu Pani Przewodniczącej. Opiekunowie grup mogli uczestniczyć w obradach plenarnych Sejmiku, natomiast nie mogli brać udziału w posiedzeniach komisji.

Na zakończenie obrad każdy młody radny otrzymał z rąk Pani Zofii Szalczyk zaświadczenie o udziale w Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego oraz pamiątkowe gadżety.

Młodzież naszej szkoły wróciła zmęczona, ale zadowolona, gdyż ich życie wzbogaciło się o kolejne nowe doświadczenie.

Lucyna Kotlarczyk

DZIEŃ DZIECKA W ZSPT CKU W BOJANOWIE

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat
(Janusz Korczak)

 

Kto z nas nie myśli czasem z tęsknotą i rozrzewnieniem wstecz, na czasy dzieciństwa? Na pewno wielu ma tego typu myśli, wielu z nas dużo by oddało za powrót do tamtych czasów. To jest niestety niemożliwe, ale można obudzić w sobie dziecko, bo każdy z nas ma w sobie pewien dziecięcy pierwiastek.

Z okazji Dnia Dziecka Samorząd Uczniowski postanowił „obudzić dziecko” w każdym uczniu i nauczycielu.

Dzień Dziecka w naszej szkole rozpoczął się o godzinie 11.15, kiedy to rozbrzmiała muzyka, a wszyscy uczniowie i nauczyciele zebrali się na placu przed szkołą. Przedstawiciele klas wylosowali kopertę z mapką i zadaniami, które mieli do wykonania przed dotarciem do punktów kontrolnych. Grupy musiały m.in. zebrać 20 źdźbeł trawy, 10 liści, 20 stokrotek, policzyć ile bramek jest na stadionie, ile ławek jest w parku, ile okien jest w „ośrodku zdrowia”, ułożyć z patyków lub kamieni nazwę naszej szkoły. Za wykonanie zadań w punktach kontrolnych uczniowie otrzymywali produkty (chleb i ketchup), które były niezbędne do dalszej części zabawy. Gdy wszystkie drużyny miały już w rękach „magiczne koperty”, każda klasa wraz z wychowawcą wyruszyła w drogę zgodnie z wytycznymi na mapkach.

W tym czasie wcześniej wyznaczone trzyosobowe zespoły klasowe pod opieką nauczycieli i przy ich pomocy, przystąpiły do krojenia sałatek dla swojej drużyny. Praca szła bardzo sprawnie i ochoczo, zwłaszcza że towarzyszyła temu muzyka i zapach grillowanych kiełbasek.

Gdy drużyny wróciły ze „zdobyczami”, sałatki były już gotowe, a kiełbaski grillowane i rozpoczęło się wspólne „biesiadowanie”. Jednak to jeszcze nie był koniec atrakcji. Po wspólnej konsumpcji i odpoczynku rozegrany został mecz siatkówki między uczniami technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, który wygrali chłopcy z technikum 2:0. I tym sportowym akcentem zakończył się Dzień Dziecka w naszej szkole, a wszyscy radośni i zadowoleni udali się do domu.

Rada Samorządu Uczniowskiego bardzo serdecznie dziękuje Radzie Rodziców, która wspomogła finansowo przedsięwzięcie, panom z obsługi za pomoc i obsługę grilla oraz wszystkim nauczycielom, zwłaszcza pani Marioli Wojewodzie za udostępnienie noży i desek.

Rada Samorządu Uczniowskiego
wraz z opiekunem
Lucyną Kotlarczyk

Drugie życie odpadów

W dniu 17 maja 2017 roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Komunalnego Związku Gmin Rejonu Leszczyńskiego. Młodzież dowiedziała się, jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi, które składniki opakowań są szkodliwe dla człowieka, jaki jest wpływ opakowań na przechowywaną w nich żywność i gdzie można zawozić materiały odpadowe, na które nie ma pojemników.

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii SOS dla środowiska, czyli SEGREGUJĄCY, OSZCZĘDNY, ŚWIADOMY.

Prawidłowa segregacja to zdrowe środowisko, ale również możliwość udziału w konkursie, w którym należy zrobić zdjęcie przedstawiające drugie życie odpadów. Czekają atrakcyjne nagrody (http://kzgrl.pl/aktualnosci/konkurs-fotograficzny-dla-uczniow-gimnazjow-i-szkol-ponadgimnazjalnych).

Pamiętajmy o naturze!

Góreccy gimnazjaliści w Bojanowie

Podczas Dnia Kariery – 15.03.2017r. – gościliśmy bojanowskich gimnazjalistów, na Drzwiach Otwartych – 25.03.2017r. – bawiliśmy przyszłych absolwentów gimnazjów z powiatu rawickiego, a dziś – 15.05.2017r. – na nasze zaproszenie przyjechali góreccy gimnazjaliści.

Na uczniów czekały ciekawe zajęcia przedmiotowe z zakresu języka polskiego, informatyki i produkcji zwierzęcej. Zaprezentowane zostały kierunki kształcenia aktualne w roku szkolnym 2017/2018 oraz oferta praktyk zawodowych w stadninie koni Ivno. Na gości czekała również niespodzianka w postaci przejażdżki konnej.

Spotkanie nie byłoby możliwe bez uprzejmości Starostwa Powiatowego w Rawiczu, które zorganizowało gimnazjalistom transport, a także przychylności ze strony dyrekcji Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Górze.

Dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania, a przybyłym gimnazjalistom za aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Agata Kubiak

 

GALA MATURZYSTÓW 2017

W dniu 27 kwietnia 2017 roku o godzinie 16.00 w sali kinowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie odbyła się po raz pierwszy w naszej szkole GALA MATURZYSTÓW. Mottem przewodnim uroczystości były słowa piosenki wykonywanej przez Kamila Bednarka: Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy…I takie też było przesłanie organizatorów, by te chwile na długo zostały w sercach tegorocznych absolwentów ZSPT CKU.

Prowadzący galę: Michalina Krysiak i Przemysław Michalewicz przywitali zebranych gości: wicestarostę Jacka Gwizdka, przewodniczącego Rady Powiatu Rawickiego Ireneusza Młynka, dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców i abiturientów klasy IVTRŻ. Głos zabrali kolejno: dyrektor szkoły, pani Aneta Przybylska, wicestarosta Jacek Gwizdek i przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Dzikowska.

Maturzyści: Beata Lipowicz i Tomek Wasilewski przywitali zgromadzonych gości piękną interpretacją wiersza Adama Asnyka Kiedyś. W dalszej części uroczystości odbyła się Gala wręczenia dyplomów ukończenia szkoły, wyróżnień, podziękowań oraz nagród.

Na szczególną uwagę zasłużył Hubert Siecla, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, za co został uhonorowany listem pochwalnym, który wręczyła pani dyrektor Aneta Przybylska. Wyróżnieni zostali także rodzice Huberta, którym list gratulacyjny złożył na ręce wicestarosta Jacek Gwizdek.

Pozostałych uczniów wychowawczynie: Mirosława Biegała i Mariola Wojewoda wyróżniły dyplomami ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W dalszej części Gali pani dyrektor Aneta Przybylska i wicedyrektor Krzysztof Rogala wręczyli dyplomy i nagrody książkowe następującym uczniom:

 • Hubertowi Siecli za wzorowe zachowanie, celujące i bardzo dobre wyniki w nauce,
 • Dawidowi Beceli za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce,
 • Kamilowi Nowakowi za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,
 • Joannie Kaczmarek, Patrykowi Kruchowskiemu, Beacie Lipowicz, Janinie Paczkowskiej, Tomaszowi Staśkiewiczowi, Klaudii Świadek, Celinie Weiss, którzy przez cztery lata nauki wykazali się dużym zaangażowaniem w pracę w kuchni szkolnej, dumnie reprezentowali i promowali szkołę podczas targów, festynów, jarmarków oraz konkursów kulinarnych,
 • Hubertowi Siecli, Mieszkowi Przybylskiemu, Tomaszowi Staśkiewiczowi za reprezentowanie szkoły podczas Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

 

Uczniowie klasy IV TRŻ w ciągu czerech lat nauki wyróżnili się aktywnym udziałem w wielu konkursach, olimpiadach, pracach społecznych i za to zostali nagrodzeni przez poszczególnych nauczycieli:

 • pani profesor Elżbieta Tomiczak nagrodziła Mikołaja Pieprzyka, Huberta Sieclę, Kamila Nowaka, Daniela Karolczaka, którzy reprezentowali szkołę w okręgowej Olimpiadzie Statystycznej w Poznaniu,
 • pani profesor Joanna Lisiak wręczyła wyróżnienia Sylwii Smektale, Danielowi Karolczakowi, Kamilowi Nowakowi za stworzenie oryginalnego plakatu multimedialnego pt. Zmodernizowane ekologiczne gospodarstwo w konkursie Mein Beruf ist spitze!. Upominki otrzymali także najbardziej aktywni uczestnicy niemieckojęzycznych maratonów: Dawid Becela, Kamil Nowak, Daniel Karolczak,
 • pani profesor Ilona Pazoła – Szymańska nagrodziła Joannę Kaczmarek, Celinę Weiss za godne reprezentowanie naszej szkoły na arenach sportowych. W obrębie  działań profilaktycznych zaangażowaniem wykazali się: Beata Lipowicz, Joanna Kaczmarek, Janina Paczkowska, Klaudia Świadek, Celina Weiss i Tomasz Staśkiewicz,
 • pan profesor Dariusz Sikora wręczył statuetki doskonałym sportowcom: Jakubowi Rojdzie, Konradowi Wyrzykiewiczowi, Mikołajowi Pieprzykowi, Kamilowi Nowakowi, Hubertowi Siecli i Patrykowi  Kruchowskiemu,
 • pani profesor Weronika Nawrocka wręczyła nagrody najlepszym anglistom: Hubertowi Siecli i Konradowi Wyrzykiewiczowi,
 • pan profesor Marek Kosmalski wyróżnił Tomasza Wasilewskiego, Konrada Wyrzykiewicza, Kamila Nowaka za wiedzę z zakresu historii,
 • pani profesor Agata Kubiak nagrodziła najlepszych prowadzących Lożę Sukcesu, którzy chętnie podejmowali działania społeczne, promowali szkołę i aktywnie uczestniczyli w akcjach charytatywnych: Daniela Karolczaka, Huberta Sieclę,
 • pani profesor Magdalena Gosieniecka i pani profesor Izabela Rychlik wręczyły nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Savoir-vivre – obycie umila życie: Celinie Weiss, Klaudii Świadek i Ninie Paczkowskiej,
 • pani profesor Lucyna Kotlarczyk wręczyła nagrodę przewodniczącym klas za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie  wiosenno – świątecznym zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski,
 • pani profesor Mariola Wojewoda wręczyła upominki zwycięzcom konkursów przyrodniczych: Patrykowi Kruchowskiemu, Dawidowi Beceli, Tomaszowi Wasilewskiemu. Podziękowała osobom najbardziej zaangażowanym w życie klasy: Beacie Lipowicz, Mieszkowi Przybylskiemu, Konradowi Wyrzykiewiczowi i Jakubowi Rojdzie.

 

Następnie maturzyści złożyli na ręce pani dyrektor Anety Przybylskiej wykonane przez nich tablo, aby pamięć trwała o nich wiecznie w myśl słów Horacego EXEGI MONUMENTUM. Ażeby wspomnień czar pozostał jak najdłużej przygotowali również krótki film wspominający ich cztery lata pobytu w szkole, który dostarczył dużo radości zarówno nauczycielom jak i uczniom. Słowa podziękowania skierowali też do swoich rodziców, którzy obdarzają ich miłością, cierpliwością i ogromnym sercem na co dzień.

Dyrekcja Szkoły wręczyła podziękowania rodzicom najbardziej zaangażowanym w życie szkoły: pani Bogusławie Rojdzie, pani Justynie Staśkiewicz, pani Marii Przybylskiej, pani Renacie Karolczak, pani Annie Wasilewskiej oraz panu Karolowi Nowakowi.

Na zakończenie Gali tegoroczni absolwenci przygotowali program artystyczny, podczas którego zebrani mogli podziwiać talent aktorski: Jakuba Rojdy, Dawida Beceli, Konrada Wyrzykiewicza i Mikołaja Pieprzyka.

Prowadzący Galę uczniowie klasy trzeciej TI pożegnali w imieniu swoim i młodszych kolegów opuszczających mury szkolne przyjaciół.

My, ze swojej strony, życzymy wszystkiego najlepszego, połamania pióra, optymizmu i wiary we własne możliwości. Mądrze wykorzystajcie zdobytą wiedzą, by zdane egzaminy okazały się dobrym wstępem w dorosłe życie.

Mariola Wojewoda

Lucyna Kotlarczyk

ZSPT CKU na Targach Edukacyjnych w Sierakowie

Jest tyl­ko je­den sposób nauki – pop­rzez działanie.

Paulo Coelho

 

11 kwietnia 2017 roku młodzież ZSPT CKU w Bojanowie wraz z opiekunami: panią L. Kotlarczyk-Zioło i panią J. Lisiak uczestniczyła w Targach Edukacyjnych w Gimnazjum w Sierakowie, prezentując ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018. Uczniowie reklamowali nowe kierunki kształcenia, przedstawiając warsztat pracy oraz zapraszając młodzież gimnazjalną do aktywnego uczestnictwa w myśl słów Paulo Coelho Jest tyl­ko je­den sposób nauki – pop­rzez działanie. Duże zainteresowanie wzbudziło stoisko informatyczne, które zaoferowało zwiedzającym składanie komputera i tworzenie okablowania. Ogromną atrakcją była również kamera termowizyjna oraz specjalistyczna kamera DJI Osmo X3 z niesamowitą trzyosiową stabilizacją obrazu, nagrywająca w rozdzielczości do 4K oraz do 120 klatek na sekundę, z możliwością zrobienia 360-stopniowej panoramy.

Tegoroczni absolwenci gimnazjów ustawiali się w kolejce do naszego „salonu piękności”, w którym uczennica klasy II ZSZ, Aleksandra Szczepaniak, układała piękne fryzury i zmieniała image „klientek”.

Dużym zainteresowaniem cieszył się także konkurs smaków, polegający na kosztowaniu i odgadywaniu składników koktajlu, będącego promocją zdrowej żywności, przygotowanego przez uczniów klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Klaudię Świadek i Tomasza Staśkiewicza.

Zwiedzający zadawali wiele pytań, chcieli uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących proponowanych kierunków kształcenia: technik informatyk, technik spedytor, technik weterynarii, technik rolnik. W tej kwestii wszelkich odpowiedzi udzielali: Hubert Siecla, Daniel Karolczak i Mikołaj Poprawa.

Po dniu pełnym wrażeń i satysfakcji z możliwości podzielenia się swoim doświadczeniem oraz pasjami zawodowymi, młodzież wróciła do swojej szkoły, Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych CKU w Bojanowie.

Lucyna Kotlarczyk
Joanna Lisiak