Działalność pozaszkolna – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

ZAPRASZAMY NA BAL „ROLNIKA”

Szanowna Koleżanko / Szanowny Kolego!

Zarząd Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków wraz z Dyrekcją naszej Szkoły postanowił reaktywować Bal Rolnika, jako spotkanie karnawałowe. Chcielibyśmy aby w Balu tradycyjnie wzięli udział absolwenci, nauczyciele oraz rodzice uczniów i przyjaciele bojanowskiej szkoły.

Czytaj dalej