Ogłoszenia – Strona 2 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Kącik relaksu

Informujemy, że od dnia 3 października 2018 dla uczniów naszej szkoły zostaje oddany do użytku kącik relaksu. Miejsce powstało dzięki zaangażowaniu w życie lokalne przedstawicieli klas pierwszych i drugich. Serdecznie zapraszamy do korzystania z kącika, który znajduje się na parterze budynku B.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ANULOWANIU NABORU NA PARTNERA DO PROJEKTU

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie unieważnia ogłoszenie z dnia 23.11.2017 roku o naborze na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020;Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne–projekty konkursowe,ze względu na zmianę koncepcji wnioskowania.
Aneta Przybylska

Konkurs fotograficzny ,,Zwierzęta z naszych gospodarstw”

Zasady konkursu:

  • przedmiotem konkursu są fotografie samodzielnie wykonane
  • zdjęcia w formacie min. 10×15
  • każdy uczestnik może zgłosić trzy zdjęcia
  • część opisowa na odwrocie zdjęć musi zawierać: tytuł zdjęcia, miejsce jego wykonania, imię i nazwisko autora oraz klasę
  • prace należy składać u Pani Beaty Klupś do 3 stycznia 2018r
  • wyniki konkursu zostaną opublikowane po jego zakończeniu na stronie internetowej naszej szkoły
  • wręczenie nagród odbędzie się 12 stycznia 2018r

Beata Klupś