Kalendarz roku szkolnego 2020/21 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

LP

DATA

WYDARZENIE

01.09.2020 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
10.09.2020 r. Posiedzenie rady pedagogicznej
15.09.2020 r. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
16.09.2020 r. Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych,

godz. 17.00, spotkanie trójek klasowych z Panią Dyrektor C2

18.09.2020 r. Otwarcie “SZATNI NA MEDAL”
30.09.2020 r. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
07.10.2020 r. Posiedzenie rady pedagogicznej
09.10.2020 r. Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej prześladowanych przez reżim komunistyczny
14.10.2020 r. Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych)
28.10.2020 r. Posiedzenie rady pedagogicznej
01.11.2020 r. Dzień Wszystkich Świętych
11.11.2020 r. Narodowe Święto Niepodległości
18.11.2021 r. Posiedzenie rady pedagogicznej
02.12.2020 r. Wystawienie ocen przewidywanych uczniom klas programowo najwyższych
15.12.2020 r. Wystawienie ocen uczniom klas programowo najwyższych
16.12.2020 r. Posiedzenie rady pedagogicznej
11.12.2020 r. Wystawienie ocen przewidywanych uczniom pozostałych klas
23–31.12.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2021 r. Nowy Rok

04 –15.01.2021 r.

Ferie zimowe
06.01.2021 r. Trzech Króli
11.01.2021 r. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
12.01.2021 r. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
15.01.2021 r. Wystawienie ocen uczniom pozostałych klas
20.01.2021 r. Posiedzenie rady pedagogicznej
22.01.2021 r. II półrocze roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

LP

DATA

WYDARZENIE

1

28.01.2021 r. II półrocze roku szkolnego 2020/2021

2

05.02.2021 r. Dzień Patrona Szkoły

3

07.02.2010 r. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (klasa IV TIW, III TRW, III Ba, III Bb)

4

07.02.2021 r. Ostateczny termin podpisania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

5

24.02.2021 r. Posiedzenie rady pedagogicznej

6

01–26.03.2021 r. Praktyka zawodowa uczniów klasy III TRW

7

01 – 03.03.2021 r. Rekolekcje Wielkopostne (tylko w przypadku nauki stacjonarnej)

8

24.03.2021 r. Posiedzenie rady pedagogicznej (zebranie rodziców/konsultacje dla rodziców)

9

01 – 06.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna

10

07.04–06.05.2021 r. Praktyka zawodowa uczniów klasy II TIR

11

12.04.2021 r. Wystawienie ocen przewidywanych uczniom klas programowo najwyższych

12

14.04.2021 r. Posiedzenie rady pedagogicznej (zebranie rodziców klasy IV TIW)

13

26.04.2021 r. Wystawienie ocen uczniom klas programowo najwyższych

14

28.04.2021 r. Posiedzenie rady pedagogicznej (klasyfikacja uczniów klasy IV TIW i słuchaczy semestru VI LO)

15

30.04.2021 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy IV TIW i słuchaczy semestru VI LO

16

01.05.2021 r. Święto Pracy

17

02.05.2021 r. Święto Flagi

18

03.05.2021 r. Święto Konstytucji 3 Maja

19

04 – 07.05.2021 r. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (praca w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego)

20

25.05.2021 r. Wystawienie ocen przewidywanych uczniom pozostałych klas

21

26.05.2021 r. Posiedzenie rady pedagogicznej (zebranie rodziców)

22

03.06.2021 r. Boże Ciało

23

04.06.2021 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24

14.06.2021 r. Wystawienie ocen uczniom pozostałych klas

25

16.06.2021 r. Posiedzenie rady pedagogicznej (klasyfikacja)

26

21.06. – 08.07.2021 r. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

27

22.06.2021 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (praca w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)

28

25.06.2021 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 r., rada pedagogiczna analogiczna.

29

23 – 27.08.2021 r. Egzaminy poprawkowe

30

24.08.2021 r. Poprawkowy egzamin maturalny (część pisemna)

31

31.08.2021 r. Posiedzenie rady pedagogicznej

32

31.08.2021 r. Koniec roku szkolnego 2020/2021