LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – klasa usportowiona – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – klasa usportowiona

Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem dojrzałości.

Jeśli lubisz ruch fizyczny i jest on Twoją pasją, chcesz rozwijać swój talent sportowy oraz mieć wiedzę z zakresu dietetyki sportowej  to ten kierunek jest dla Ciebie.

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży prowadzi  kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, zgodnie z obowiązującą podstawą programową
i ramowymi planami nauczania. W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy absolwentom gimnazjów naukę w klasie usportowionej – innowacyjnej, gdzie oferujemy realizację programu autorskiego wzbogaconego o dodatkowe godziny zajęć z wychowania fizycznego w następujących dyscyplinach sportowych:

  • lekkoatletyka,
  • piłka nożna

Planuje się realizację zajęć z poszczególnych dyscyplin w formie 3 jednostek treningowych
(1 jednostka to 2x45minut) w tygodniu.

 Przedmioty rozszerzone:

  • język angielski,
  • dietetyka sportowa,
  • menager sportowy.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerską, bazę sportową (stadion z bieżnią lekkoatletyczną, skocznię w dal i do trójskoku, rzutnie, boisko do piłki nożnej) siłownię oraz możliwość korzystania z odnowy biologicznej (sauna fińska) oraz opiekę fizjoterapeuty.

Dodatkowo planujemy również przygotować uczniów do kursu sędziowskiego z piłki nożnej oraz lekkiej atletyki.

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki w ramach studiów na następujących kierunkach:

  • akademia wychowania fizycznego,
  • turystyka,
  • dietetyka,
  • fizjoterapia,
  • ratownictwo medyczne i in.