TECHNIK AGROBIZNESU – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

TECHNIK AGROBIZNESU

Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny kierunek, którego program łączy cztery podstawowe zagadnienia z dziedziny rolnictwa, jakimi są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne.

Nauka trwa 4 lata i obejmuje 2 kwalifikacje:

 • RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.
 • RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

W procesie kształcenia nauczysz się :

 • jak prowadzić produkcję rolniczą (roślinną i zwierzęcą) i będziesz umiał wybrać właściwą z nich przez pryzmat opłacalności ekonomicznej i uwarunkowań prawnych,
 • jak poprawnie wypełniać podstawowe dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczych,
 • w jaki sposób pozyskiwać dopłaty do produkcji z funduszy Unijnych.

Ponadto:

 • zapewniamy zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach językowych i informatycznych,
 • odbywać będziesz zajęcia praktyczne w pracowni technologii żywności wyposażonej w sprzęty do produkcji potraw oraz w pracowni produkcji rolnej,
 • zapewnimy wycieczki przedmiotowe do zakładów gastronomicznych i na pokazy połączone z degustacją produktów regionalnych, produktów spożywczych itp.,
 • wyjazdy na targi żywności/maszyn i urządzeń/opakowań oraz targi rolnicze (Polagra Food, Polagra Agro)

Przedmioty zawodowe:

 • produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie,
 • działalność gospodarcza w agrobiznesie,
 • język obcy w agrobiznesie,
 • przetwórstwo żywności,
 • rachunkowość i rozliczenia podatkowe,
 • marketing w agrobiznesie,
 • technikę biurową i komputerową,
 • wybrane zagadnienia z psychologii,
 • zarządzanie firmą,
 • wybrane zagadnienia prawne.

Przedmioty rozszerzone:

 • gałęzie usług turystycznych,
 • język obcy w kontaktach z biznesem zagranicznym,
 • aspekt prawny w pozyskiwaniu projektów unijnych.

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki w ramach studiów na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych.

Perspektywy zawodowe:

 • prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego,
 • organizowanie wypoczynku ekoturystycznego dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i z zagranicy,
 • samodzielne prowadzenie własnej produkcji gospodarczej,
 • podejmowanie pracy w instytucjach związanych z rolnictwem,
 • przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • firmy handlowe,
 • urzędy administracji samorządowej.

Kierunek zapewnia kwalifikacje rolnicze potrzebne przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych.