Zbiórka nakrętek – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych