Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych – Strona 3 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

Kartka dla Powstańca

Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom.

Czytaj dalej

SZKOLENIE-wykorzystywanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami

Przedstawiciele dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów zwieli udział 8 września 2018 w szkoleniu pt.Rolnicze wykorzystywanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami. Organizatorem spotkania organizacyjno-szkoleniowego była Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z partnerami w ramach imprezy pod nazwą „Wielkopolska Wieś Zaprasza” w Gołaszynie.

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych,

przed nami nowy rok szkolny 2018/2019. To kolejny etap wprowadzania zmian w systemie oświaty, których celem jest unowocześnienie polskiej szkoły i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z różnych środowisk.

Jednocześnie od września zaczną obowiązywać nowe rozwiązania w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. O najważniejszych z nich piszę w specjalnym liście skierowanym do dyrektorów i nauczycieli. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z listem i przekazanie go nauczycielom zatrudnionym w Państwa szkołach i placówkach.

Czytaj dalej