IV TI

1

7:30 - 8:15

2

8:20 - 9:05

3

9:15 - 10:15

4

10:20 - 11:15

5

11:15 - 12:15

6

12:10 - 12:55

7

13:00 - 13:45

8

13:50 - 14:35

9

14:40 - 15:25

10

15:30 - 16:15

Poniedziałek

Dziewczęta
Wf
D1
IP

Dziewczęta
Wf
D1
IP

Dziewczęta
Wf
D1
IP
Jn
A1
IR
M
A7
ET
P
A8
JJ
P
A8
JJ
Wtorek
Jp
A4
MK
Mr
A7
ET
M
A7
ET
M
E7
ET
Ja
A1
WN
Jp
A4
MK
Fjp
A4
MK
Środa
Mr
A7
ET
Jp
A4
MK
Abd
A8
JJ
Wia
B12
BN
Ja
A1
WN
R
A14
PC
Chłopcy
Wf
D2
DB

Chłopcy
Wf
D2
DB

Chłopcy
Wf
D2
DB

Czwartek
Ir
B12
BN
Ir
B12
BN
Sbd
A8
JJ
Gzw
A4
MK
His
A13
MK
Ja
A1
WN
Jn
A1
IR
His
A13
MK
Piątek
Abd
A8
JJ
Abd
A8
JJ
Mr
A7
ET
P
A8
JJ
P
A8
JJ
R
A14
PC