PODZIĘKOWANIA DLA pani STASI i pani JANKI
5 października 2017
POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
16 października 2017

ŻYCZENIA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, życzymy całemu
Gronu Pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom dużo zdrowia,
energii i wytrwałości, byście mogli w pełni
realizować swoje plany życiowe i zawodowe.

Dyrekcja ZSPT CKU w Bojanowie