115-lecie Lista osób, które dokonały wpłaty za Zjazd – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

115-lecie Lista osób, które dokonały wpłaty za Zjazd

Wpłacili na Zjazd Absolwentów do 21.06.2022r.

Rok ukończenia szkoły

1953      1

1954      1

1959     2

1960     2

1962     2

1963     1

1964     2

1965    4

1966    6

1967     19

1968     11

1969     9

1970     10

1971     8

1972     15

1973     16

1974     17

1975     4

1976     13

1977     24

1978     12

1979      8

1980     8

1981      5

1982     20

1983     13

1984     22

1985     10

1986     8

1987     8

1988     12

1989     5

1990     4

1991     9

1992     10

1993     11

1994     6

1995     3

1996     7

1997     3

1998     8

1999     18

2000     2

2001     2

2002     15

2003     7

2004     6

2005     3

2006     4

2008     2

2009     4

2010     1

2011     3

2012     1

2013     1

2015     7

2018     2