czerwiec 2020 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

ŚWIADECTWA

W dniu 26 czerwca 2020 będą wydawane świadectwa szkolne według przedstawionego wychowawcom harmonogramu.  Punkty odbioru dokumentów będą usytuowane przy wejściu do szkoły ( od strony toalet ) oraz przy wejściu głównym (od strony pomnika). Na terenie szkoły mogą przebywać tylko zdrowi uczniowie, których prosimy o zachowanie obowiązku zakrywania nosa i ust. Dla bezpieczeństwa zalecamy do odbioru świadectwa w rękawiczkach oraz zachowanie odpowiednich odległości. Jeśli ktoś nie będzie mógł odebrać świadectwa proszony jest o  powiadomienie o tym fakcie sekretariat szkoły.

Czytaj dalej

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Od 22 czerwca 2020 rozpoczyna się sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Poniżej znajduje się tabelka z datą, miejscem i godziną egzaminu. W przypadku egzaminu praktycznego szczegóły można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły ( tel. 655456231). Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz zasady obowiązujące na egzaminie przypominamy, że :

Czytaj dalej

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 szkoła będzie nieczynna. Zachęcamy do kontaktu drogą mailową.

KOZIORÓG DĘBOSZ

Zdarza się, że w obrębie miast występują szczególne wyspy bioróżnorodności lub bardzo cenne siedliska gatunków rzadkich i chronionych. Rawicz może poszczycić się takim siedliskiem, a mianowicie w dębach na terenie byłego cmentarza ewangelickiego występują koziorogi dębosze Cerambyx cerdo. Jest to nasz krajowy największy przedstawiciel chrząszczy z rodziny kózkowatych (długość ciała ok. 5,5 cm, czułki samca są dłuższe od ciała), zaklasyfikowany jako gatunek zagrożony wymarciem.

Czytaj dalej

SIEDEM BUKÓW

Bezsprzecznie poznawanie lokalnej przyrody służy budowaniu wrażliwości wobec niej. Człowiek przekształca środowisko od tak dawna i w tak dużej skali, że właściwie ciężko doszukiwać się miejsc o charakterze pierwotnym. Stąd zamazuje się nam coraz silniej obraz możliwości przyrody. A o nich świadczą jeszcze całe szczęścia m.in. pomniki przyrody, szczególne twory przyrodnicze, wyróżniające się na tle … Czytaj dalej