1 kwietnia 2021 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych