15 czerwca 2021 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

,,Lekcja o mediacji”

Pojawiające się w życiu sytuacje konfliktowe, bardzo często dotykają młodych ludzi. Konsekwencje, które są wynikiem braku umiejętności radzenia sobie w trudnych przypadkach, mogą być bardzo poważne. Czym jest konflikt? Co to są sytuacje konfliktowe? Co jest źródłem konfliktu? Jakie są wyjścia z sytuacji konfliktowej? Uczniowie klasy I TW w ramach ,,Kółka Historycznego z elementami wiedzy … Czytaj dalej