12 lipca 2021 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych