10 października, czyli dzień drzewa – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

10 października, czyli dzień drzewa

10 października powszechnie obchodzimy Dzień Drzewa. Postanowiliśmy nieco inaczej podejść do tego tematu i… ogłaszamy na naszym profilu, w naszej szkole i społeczności Tydzień Drzewa. Przez siedem dni będziemy kręcić się wokół tematu drzew 🙂
Czym są drzewa? Wysokimi roślinami – tak brzmieć mogłaby jedna z prostszych odpowiedzi. Skomplikujmy to jednak 😉
W zależności od gatunku, wieku i siedliska, w którym rosną, stanowią dom, miejsce rozrodu, źródło pokarmu dla niezliczonych gatunków organizmów żywych. To ich pnie i konary porastają epifityczne mchy, wątrobowce czy porosty. To w dziuplach mieszkają i rozmnażają się m.in. ptaki i takie ssaki, jak dobrze nam znana wiewiórka. Dziuple te jednak służyć będą i nietoperzom, rozmaitym bezkręgowcom, w tym pasożytom zewnętrznym powyższych kręgowców.
Drzewa dzięki swym koronom zatrzymują masę wody opadowej, co więcej rozbijają nawalne opady, zatrzymują wodę w glebie wokół korzeni (retencja!), co sprzyja innym roślinom wokół, w tym uprawom. Nie bez znaczenia są rosnące na nich mchy i porosty, które również w sobie zatrzymują wodę. A ta odparowując z powierzchni liści i innych części drzewa oraz w wyniku prowadzenia oddychania komórkowego wpływa pozytywnie na mikroklimat dzięki nawilżaniu powietrza.
Drzewa akumulują również trwale lub unieszkodliwiają rozmaite zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza, dzięki czemu są niczym lekarze środowiska.
Dają cień i przekształcają energię słoneczną do produkcji związków organicznych, są zatem producentami jak zdecydowana większość roślin na Ziemi. Biorą też udział w obiegu materii, m.in. dzięki pobieraniu atomów różnych pierwiastków z warstw gleby niedostępnych dla roślin o płytkim korzeniu. Sporo tych atomów wraca na wierzch przy opadzie liści…
A skoro o liściach jesienią mowa, to przy braku śniegu właśnie
zalegające liście chronią to, co żywe pod nimi. Liście rozkładając się uczestniczą w procesach glebotwórczych, dają schronienie zimą (np. jeżom!).
Części drzew (kora, drewno, liście, korzenie, owoce, kwiaty…) od zarania wykorzystywane były przez człowieka nie tylko jako surowiec czy pokarm, ale i źródło leków.
Wiele o drzewach można mówić! Jak i o całej przyrodzie 🙂 Może ta grafika nieco odda role i własności drzew!
Na zdjęciu pomnik przyrody buk zwyczajny „Siedem Buków” z lasu k. Rawicza.