Porozumienie z HZZ Żołędnica – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Porozumienie z HZZ Żołędnica

Zapewnienie lepszego procesu kształcenia uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych CKU w Bojanowie to główny cel porozumienia podpisanego w dniu 1 marca 2021 r. przez dyrektora szkoły Beatę Nowak i pana Zbigniewa Dworeckiego prezesa zarządu Hodowli Zarodowej Zwierząt w Żołędnicy.

Dzięki temu porozumieniu uczniowie naszej szkoły, przyszli rolnicy i weterynarze, będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi i bezpiecznymi dla środowiska rozwiązaniami w produkcji roślinnej i zwierzęcej stosowanymi w gospodarstwie. Poznają też zasady hodowli zarodowej bydła i owiec. Gospodarstwo będzie wspierać również nauczycieli przedmiotów zawodowych rolniczych i weterynaryjnych w zakresie zbierania materiałów dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu.