105. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

105. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W czwartek 28 grudnia 2023 roku nasz poczet sztandarowy wraz z delegacją Powiatu Rawickiego wziął udział w obchodach 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Warszawie. Wydarzenie rozpoczęło się mszą, po której uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Grób Nieznanego Żołnierza na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego.
Uroczyście odśpiewano cztery zwrotki hymnu, uroczystości towarzyszyły przemówienia, apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wiązanek kwiatów.