Z przykrością informujemy, że zmarł pan profesor Marek Jop. Były nauczyciel naszej szkoły. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Z przykrością informujemy, że zmarł pan profesor Marek Jop. Były nauczyciel naszej szkoły.

Z przykrością informujemy, że zmarł pan profesor Marek Jop, który pracował w naszej szkole od 1 września 1979 roku do 31 sierpnia 1986 roku. W Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie uczył historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie oraz prowadził Koło Historyków. Profesor ukończył studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na wydziale historii. Był nauczycielem sumiennym, rzetelnym i wymagającym od siebie oraz swoich wychowanków. Wyróżniał się taktem i wysoką kulturą osobistą. Swoich wychowanków zarażał pasją do historii, a wielu z nich zdecydowało się kontynuować naukę historii na wyższych uczelniach. 

Wspominać Go będziemy jako przyjaciela młodzieży oraz wspaniałego i ciepłego człowieka, którego lekcje historii były odbierane jako ciekawe i angażujące wyobraźnię uczniów.

urodził się 14.09.1954 r. w Lesznie

zmarł 29.03.2021 r.

  Żegnaj wspaniały profesorze i kolego!

                              Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia.