A to ciekawe!-Czy komarów jest więcej? – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych