Ankieta MEiN dla uczestników KKZ – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych