Bal Rolnika – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Bal Rolnika

Bal Rolnika odwołany!

Z przyczyn niezależnych od organizatorów
Bal Rolnika nie odbędzie się.

Zarząd Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków wraz z Dyrekcją naszej Szkoły zaprasza na Bal Rolnika.

Bal odbędzie się dnia 11 lutego 2023 r. o godzinie 19:00 w restauracji Błękitna (stacja Lotos na górce) w Bojanowie.
Koszt udziału w zabawie to 300 zł (od pary).

Wpłat należy (po wcześniejszym zgłoszeniu) dokonać do dnia 25.01.2023 r. na konto BS Poniec 76 8682 0004 0051 5100 9000 0010.

Chcielibyśmy aby w Balu tradycyjnie wzięli udział absolwenci, nauczyciele oraz rodzice uczniów i przyjaciele bojanowskiej szkoły.

Bliższych informacji udziela Przewodniczący TKB kol. Czesław Kryszkiewicz tel. 724 287 991 oraz kol. Wiesław Ceglarek tel. 724 038 101.

Do zobaczenia na Balu!

 

Beata Nowak (Dyrektor ZSP-T CKU)
Czesław Kryszkiewicz (Przewodniczący TKB)