BUDKI LĘGOWE ZAWIESZONE! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

BUDKI LĘGOWE ZAWIESZONE!

W ramach otrzymanego grantu z  fundacji Santander zbudowaliśmy budki lęgowe. Projekt „Ochrona lokalnej flory i fauny” ma swoją dalszą część- budki zostały zawieszone.