Certyfikat SZKOŁY Z ŻYCIEM – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych