Ciekawa lekcja – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Ciekawa lekcja

Uczniowie klasy 1BA podczas lekcji z kompetencji społecznych udali się wraz z opiekunem, panią Magdaleną Glapińską na rozpoznanie lokalnego rynku pracy.
Pierwszym zadaniem było sporządzenie listy miejsc pracy w Bojanowie. Następnie uczniowie samodzielnie wypisali nazwy zawodów w poszczególnych placówkach i określili jakie kompetencje miękkie i twarde byłyby potrzebne na zajmowanym stanowisku.
Wszyscy uczniowie wspaniale poradzili sobie z przedsięwzięciem i pokazali wysokie umiejętności i znajomość wymagań w poszczególnych zawodach.