Ciekawa lekcja biologii – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Ciekawa lekcja biologii

W trakcie nauczania warto łączyć treści i hybrydyzować przedmioty, aby powiększać zysk edukacyjny, omawiać szerzej wybrane zagadnienia, czy dać też możliwość wykazania się uczniom 😉
Robert Piotrowicz, uczeń klasy III TIR, przeprowadził w ubiegły piatek w swej klasie lekcję biologii po angielsku, a konkretnie dokonał prezentacji wyników badań opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie naukowym Science. Badania dotyczyły podmiany chromosomu Y u Neandertalczyków i Denisowian przez chromosom Y tzw. człowieka współczesnego.
W ten sposób Robert wraz z nauczycielem biologii, Sebastianem Pilichowskim, byli w stanie w trakcie jednej lekcji poruszyć zagadnienia związane z genetyką, antropologią i ewolucją.
Na zakończenie Robert przygotował pytania sprawdzające oraz krzyżowkę dla koleżanek i kolegów.
* uspokajamy – na bieżąco odbywało się tłumaczenie na język polski omawianych treści! 😉
Za pomoc w podjęciu tematu i przygotowaniu Roberta duży ukłon dla pani Magdaleny Glapińskiej, naszej anglistki 🙂
Lekcja w oparciu o artykuł:
Petr M. i wsp. 2020. The evolutionary history of Neanderthal and Denisovan Y chromosomes. Science 369(6511):1653-1656. doi: 10.1126/science.abb6460.
i jego popularnonaukowe opracowanie autorstwa Ann Gibbons „How Neanderthals lost their Y chromosome. Homo sapiens’ Y chromosome spread through Neanderthal populations after early mating”.