Cześć i chwała Bohaterom! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych