„Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”- część I – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

„Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”- część I

W dniu 24 października uczniowie klasy V TW oraz część uczniów klasy IV TW wraz z nauczycielami przedmiotów związanych z hodowlą i chowem zwierząt, uczestniczyli w projekcie pn. ,,Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”. Zajęcia zorganizowane zostały w Przedsiębiorstwie Rolnym Długie Stare sp.z o.o.
Projekt obejmuje cykl szkoleń realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z wdrażaniem poddziałania 1.2. Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania ,,Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizacja do 2025r.
Operacja realizowana jest w ramach Konsorcjum: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie-lidera, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego, w tym Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu.