,,Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

,,Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”

W dniu 23 stycznia uczniowie klasy VTW oraz część uczniów klasy IV TW wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych, panią Beatą Klupś, panią Ewą Bergmann oraz panią Ewą Lis, brali udział w drugiej części projektu pn. ,,Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”.
Operacja realizowana jest w ramach Konsorcjum: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie-lidera, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego, w tym Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu.
Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w drugim etapie szkolenia, w Przedsiębiorstwie Rolnym Długie Stare Sp. z o.o. Podczas spotkania omówiono między innymi żywienie oraz rozród bydła. Koszty żywienia stanowią około 70 % kosztów bezpośrednich produkcji żywca wołowego. Efektywne żywienie może mieć pozytywny wpływ na produkcyjność ,opłacalność produkcji, zdrowie i dobrostan utrzymywanych zwierząt.
Ogromne wrażenie zrobiła na uczestnikach nowoczesna obora dla bydła mlecznego, wyposażona w urządzenia stosowane w najnowszych technologiach produkcji rolniczej: roboty udojowe, maty na stanowiskach, regulowane kurtyny.
Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość obserwacji bydła mięsnego podczas ważenia. W ramach zarządzania stadem w gospodarstwie monitorowana jest masa ciała zwierząt poprzez wykorzystanie systemu wagowego.
Projekt obejmuje cykl trzech szkoleń prowadzonych przez specjalistów z zakresu chowu i hodowli zwierząt. Kolejne spotkanie odbędzie się w kwietniu, również w Przedsiębiorstwie Rolnym Długie Stare Sp. z o.o.
Bardzo dziękujemy panu Ryszardowi Paprockiemu z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oddziału rawickiego, za zaproszenie na demonstracje.
E.B B.K E.L.