Dni Pola – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Dni Pola

W dniu 12 maja 2023 r. zostaliśmy zaproszeni na Dni Pola w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Gołaszynie. Rolnicy z klas 1TR i 2TR, a także ze szkół w Grabonogu i Lesznie mogli zapoznać się z metodami uprawy zbóż, rzepaku, bobowatych, a także integrowanej i biologicznej ochrony roślin, w tym biologicznymi zaprawami nasiennymi zawierającymi różne grzyby.
Na koniec mogliśmy również obejrzeć pięknie prowadzone poletka doświadczalne.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!