dr Michał Bednarski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

dr Michał Bednarski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Miło nam ogłosić, że w najbliższą środę odwiedzi nas dr Michał Bednarski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Dr Michał Bednarski jest wybitnym specjalistą z epizootiologii i chorób zakaźnych zwierząt domowych. Jest też autorem licznych prac naukowych oraz książki, z której korzystają także nasi uczniowie. Pan Bednarski przeprowadzi warsztaty oraz wygłosi wykład: „Diagnostyka przyczyn upadków zwierząt dzikich/chronionych”.