Dziękujemy – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Dziękujemy

” Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
J. Paweł II
Podziękowanie dla Starosty Rawickiego, Adama Sperzyńskiego i Pracowników Starostwa Powiatowego w Rawiczu.
Za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy. Za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra. Za bezinteresowną pomoc i życzliwość. To dzięki Wam w wybranym domu zagoszczą radość , nadzieja i przekonanie, że nikt nie jest na tym świecie sam.
Serdeczne wyrazy wdzięczności, składają :
Dyrekcja ZSPT w Bojanowie, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu, Magdalena Gano.