Dzień Mężczyzny – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych