Dzień czekolady – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych