DZIEŃ ZIEMI – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

DZIEŃ ZIEMI

W Dniu Ziemi prowadzone są najróżniejsze akcje mające na celu ukształtować postawę ekologiczną w społeczeństwie.

Od poniedziałku możemy wyjść na spacer do lasu, parku… zatem zabierzmy ze sobą kolorową maskę, rękawiczki, worek i można działać!!! Kto ma ochotę może przesłać ciekawe zdjęcie

Ziemia to najpiękniejsza z planet, wspólny dom wszystkich ludzi. Dbajmy o nią każdego dnia!