Dziś dla wszystkich reklama kierunku technik weterynarii! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych