EGZAMINY POPRAWKOWE – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych