Ekopracownia – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Ekopracownia

8 stycznia 2024 roku w ZSPT CKU oficjalnie swoją działalność rozpoczęła Ekopracownia. Otwarcia dokonał Wicestarosta Powiatu Rawickiego Jakub Moryson przy udziale pani Dyrektor Lucyny Kotlarczyk-Zioło oraz nauczyciela dr. Zbigniewa Zawady i uczniów klasy 4 technikum weterynarii. Po krótkim wprowadzeniu Pana Wicestarosty, cele i założenia projektu przedstawił opiekun projektu. W pracowni będą odbywały się zajęcia i warsztaty związane z fotosyntezą roślin oraz procesami nią sterującymi. Głównym sercem ekopracowni są regały fitotronowe, zaopatrzone w diody ledowe, dostarczające pełnego spektrum światła potrzebnego do prawidłowego wzrostu roślin. Podwyższając lub obniżając poszczególne długości fal świetlnych uczniowie dokładnie będą mogli określać najbardziej korzystne lub złe warunki świetlne dla poszczególnych gatunków czy odmian roślin. W trakcie rocznych doświadczeń wyprodukowane zostaną sadzonki wieloletnich roślin ozdobnych, które przekażemy szkołom i mieszkańcom powiatu. Do udziału w projekcie zapraszamy także inne placówki oświatowe. Na koniec trzeba zaznaczyć, że Ekopracownia otrzymała wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 43 892,78 zł. Powiat Rawicki wyłożył w tym celu 4 882,04 zł.

Zobacz więcej!