ERASMUS – buenos días! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

ERASMUS – buenos días!

12 lutego o 6:45, sześciu uczniów z klas: III i IV technikum informatycznego i IV klasy technikum weterynarii wraz z opiekunem, panem Przemysławem Gano, wyruszyli z Bojanowa do portu lotniczego w Gdańsku skąd udadzą się do Walencji.
Młodzież pożegnali rodzice i wicedyrektor szkoły, pani Lucyna Kotlarczyk-Zioło.
Czekamy na następne zdjęcia, życzymy udanej i bezpiecznej podróży!