Goście w naszej szkole – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Goście w naszej szkole

Cieszymy się bardzo z wizyty uczniów 8 klasy Szkoły Podstawowej im.bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie , którzy dziś zapoznali się z kierunkami kształcenia oferowanymi przez naszą szkołę.
Nasi Goście mieli szansę zapoznać się z wyposażeniem i możliwościami dydaktycznymi, które zapewniamy w procesie kształcenia.