Halo, Halo Ósmoklasisto koniecznie znajdź trochę czasu w poniedziałek 19 kwietnia 2021r – (znajdź nas na FB) – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych