Historia bliżej nas – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Historia bliżej nas

W szkole odbyły się lekcje pn. ,,BohaterON”, które miały na celu przybliżenie uczniom wiadomości z okresu II wojny światowej, a szczególności z powstania warszawskiego. Młodzież mogła poznać przyczyny, przebieg oraz skutki powstania, a także historie ludzi chcących żyć i umierać na własnych zasadach. Zobaczyli trud życia w okupowanej Warszawie, towarzyszącą na każdym kroku śmierć i obawę co przyniesie jutro. Warto pamiętać o Powstańcach, o ich odwadze i sile, bo tacy Bohaterzy są solą polskiej ziemi.